Affordable Access

Uporaba transakcijsko analitične psihoterapije znotraj sodobnega socialnega dela

Authors
  • Zupanec, Marija
Publication Date
Nov 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V nalogi sem predstavila teoretični okvir transakcijske analize in iz nje izpeljan uveljavljen in široko uporaben psihoterapevtski pristop. Teorija transakcijske analize je med drugim uporabna tudi v izobraževanju, menedžmentu in svetovalnem delu. Tako sem skušala poiskati prisotnost njenih elementov znotraj sodobnega socialnega dela. V raziskovalnem delu sem iskala podobnosti v epistemoloških predpostavkah, pri čemer sem posebno pozornost namenila odnosu med pomagajočim in uporabnikom/klientom. Zanimala me je prisotnost konceptualnih in metodičnih pristopov transakcijsko analitične psihoterapije znotraj sodobnega socialnega dela. Raziskala in primerjala sem področje delovanja, poglede na problem, nastanek problema, podobnosti med uporabniki/klienti in iskala uporabna znanja in spretnosti obeh pristopov, ki so medsebojno uporabna. Končna ugotovitev raziskovalne naloge je, da so določeni elementi, ki jih vsebuje teorija transakcijske analize, prisotni znotraj teorij, na katere se pri svojem izvajanju praktičnih dejavnosti upira sodobno socialno delo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times