Affordable Access

Uporaba tehnologij obogatene resničnosti za optimizacijo učenja

Authors
  • ČEPURAN, ANA
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V zaključnem delu sem želela prikazati prednosti uporabe obogatene resničnosti za učenje in pomnjenje. Obogatena resničnost postaja vse bolj razširjena in dostopna in bo kmalu del vsakodnevnih procesov, kot je učenje. Tehnologija AR ima možnost nadgraditi in obogatiti realni svet, saj ponuja obogaten prikaz z elementi, kot so vizualne, slušne, 3D in interaktivne vsebine, ki nadgradijo pisano besedilo. V teoretičnem delu sem opisala pojem obogatene resničnosti, naštela nekaj uporabniških vmesnikov in načinov interakcij z njimi, ter se osredotočila na vlogo obogatene resničnosti v izobraževanju, na prednosti, ki jih prinaša in omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju. V praktičnem delu sem s pomočjo orodij Unity in Vuforia izdelala aplikacijo obogatene resničnosti »obogateni papir« za mobilne terminale, ki nadgradi pisano gradivo, ga obogati in omogoči interakcijo z njim. Orodji, ki sem ju uporabila sta med vodilnimi na področju tehnologij obogatene resničnosti in omogočata dobro zaznavanje in sledenje referenčnih oznak, ki so potrebne za prikaz obogatenih vsebin. Referenčne oznake so strukture, ki omogočajo umeščanje navideznih objektov v 3D realno okolje. Na koncu so predstavljeni tudi primeri uporabe aplikacije in prednosti, ki jih ta lahko prinese pri učenju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times