Affordable Access

Uporaba novih tehnologij v podjetjih

Authors
  • Winkler, Eva
Publication Date
Sep 04, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Četrta industrijska revolucija, znana tudi kot Industrija 4.0, označuje obdobje razvoja novih tehnologij, s katerimi se spreminja delovanje poslovnih procesov. Začela se je leta 2011, v gospodarsko najmočnejših državah, kot je npr. Nemčija. Slovenija, kot država sledilka razvoja, je z implementacijo začela kasneje. Namen diplomske naloge je predstavitev motivov in izzivov uvajanja novih tehnologij v podjetja, kot tudi prikaz uporabe novih tehnologij v evropskih državah. Pri pisanju naloge sem si pomagala z raziskavami s področja implementacije novih tehnologij v podjetja in s podatki, objavljenimi na spletni strani Eurostat. S pomočjo objavljenih anket o implementaciji novih tehnologij sem ugotovila, da podjetja posegajo po novih tehnologijah predvsem zaradi ekonomske uspešnosti. Med najpogostejša motiva sodita finančna korist in povečanje konkurenčnosti na trgu. Najpogostejši izziv uvajanja predstavlja tehnična integracija. Po najnovejših podatkih sodi računalništvo v oblaku med najbolj uporabljene nove tehnologije. V Sloveniji je najbolj razširjena uporaba interneta stvari. Nove tehnologije omogočajo tudi nove načine poslovanja. Vedno bolj je razširjeno e-trgovanje in uporaba socialnih omrežij. Z analizo podatkov lahko potrdim, da ima velikost podjetja zelo pomembno vlogo pri implementaciji novih tehnologij. Majhna in srednje velika podjetja imajo v primerjavi z velikimi podjetji nižje deleže uporabe posameznih tehnologij. Razlog je pomanjkanje celovitih strategij uvajanja. Strokovnjaki priporočajo bolj strateški pristop uvajanja novih tehnologij in pomoč partnerjev oz. države vzdolž verige vrednosti. Kljub temu, da v Sloveniji prevladujejo majhna in srednje velika podjetja, sodi Slovenija med države, katerih deleži uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij se nahajajo nad evropskim povprečjem. Sklepam lahko, da Slovenija aktivno sledi procesu uvajanja novih tehnologij v podjetja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times