Affordable Access

Uporaba modulov LoRa v omrežju za javljanje dogodkov

Authors
  • Blatnik, Blažka
Publication Date
Oct 19, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uporaba hišnih alarmnih sistemov močno pripomore k večjemu občutku varnosti posameznika. V primeru izbire brezžičnega alarmnega sistema se uporabnik izogne gradbenim posegom, zato je tak alarm mnogo privlačnejši. Kljub enostavnejši namestitvi so zahteve po zanesljivosti in varnosti nespremenjene, kar predstavlja izziv za načrtovanje brezžičnega alarmnega sistema. Poleg obstoječih zahtev žičnih alarmnih sistemov, mora brezžični alarmni sistem optimizirati porabo energije in domet senzorjev. V našem delu smo definirali in implementirali protokol za brezžični alarmni sistem z uporabo tehnologije LoRa. Tehnologija LoRa je namenjena za radijsko komunikacijo na dolge razdalje z manjhno porabo energije. Protokol smo razvili z upoštevanjem vseh lastnosti tehnologije LoRa, regulacij uporabljenih frekvenčnih pasov, ter zahtev alarmnih sistemov. Protokol smo opremili z vsemi potrebnimi varnostnimi mehanizmi, kot so zagotavljanje integritete sporočil, avtentikacija, šifriranje vsebine in preprečevanje podvajanja sporočil. Načrtovani sistem ima prav tako definirano ravnanje ob izpadih ali motnjah. V nalogi smo podali popolno definicijo načrtovanega protokola, katerega smo tudi implementirali s pomočjo izdelanih komunikacijskih modulov. Protokol smo opremili z nadrzorno ploščo, strežnikom in sireno, ter tako implementirali celovit brezžični alarmni sistem. Implementirano rešitev smo testirali tako modularno (posamezne komponente protokola in strojne opreme), kot tudi celovito. Pri vrednotenju varnosti predlaganega protokola smo ugotovili, da je sistem odporen na vse znane vrste napadov in dosega zadostno mero varnosti. Izračunali smo največjo in najmanjšo življensko dobo izbrane baterije senzorja, ki znaša 1.7 let oz 0.2 leti, odvisno od vrednosti komunikacijskih parametrov. S primerjavo predlaganega protokola s podobnim protokolom ZigBee smo ugotovili, da je naša rešitev bolj ustrezna za izbrano aplikacijo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times