Affordable Access

Uporaba interaktivne table pri pouku tujih jezikov

Authors
  • Legiša, Špela
Publication Date
Oct 22, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi se ukvarjamo s problematiko uporabe interaktivne table pri pouku tujih jezikov. V teoretičnem delu naloge smo opredelili izobraževalno tehnologijo in IKT ter druge ključne pojme, ki jih vključujeta. Opisali smo vlogo in vpliv IKT v izobraževanju ter predstavili cilje njenega uvajanja v šolski prostor. Predstavili smo izsledke domačih in tujih raziskav o razširjenosti in uporabi IKT oziroma interaktivne table pri nas in v izbranih evropskih državah. Opisali smo interaktivno tablo, predstavili možnosti njene uporabe ter opredelili pojem interaktivnost. Osvetlili smo poglede različnih strokovnjakov na pozitivne vidike uporabe interaktivne table pri pouku, hkrati pa opozorili na njene pomanjkljivosti. Učitelj mora biti za uspešno uporabo interaktivne table pri pouku ustrezno usposobljen, zato smo predstavili model e-kompetentnega učitelja tujih jezikov. Opisali smo seminar o interaktivnem in dinamičnem pouku z interaktivno tablo ter načrtovanje pouka z novejšim tehnološkim pripomočkom. Povzeli smo izsledke domače raziskave o uporabi interaktivne table med slovenskimi učitelji nemščine. V empiričnem delu naloge smo ugotavljali, kako učitelji nemščine uporabljajo interaktivno tablo pri pouku. Zanimalo nas je, kakšno je njihovo mnenje o potrebni usposobljenosti učitelja za njeno uspešno uporabo, kje so se jo naučili uporabljati, kako z njo načrtujejo pouk ter s kakšnimi nameni jo uporabljajo. Ugotavljali smo, kdaj je po mnenju učiteljev najkoristneje uporabljati interaktivno tablo, katere pozitivne vidike lahko po mnenju učiteljev pripišemo uporabi novejšega tehnološkega pripomočka pri pouku ter na katere pomanjkljivosti lahko naletimo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times