Affordable Access

Uporaba GraphQL in ogrodja Angular za razvoj aplikacije NetFlow

Authors
  • Volčanjk, Gregor
Publication Date
Aug 21, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava pomembnost uporabniških vmesnikov v današnjih spletnih straneh in aplikacijah ter hitro razvijajoče se tehnologije in ogrodja, ki se uporabljajo pri razvoju le teh. Opisuje proces razvoja sodobnih uporabniških vmesnikov s pomočjo sodobnih tehnologij. Trendi od sodobnih spletnih aplikacij zahtevajo kompleksne rešitve, ki zahtevajo veliko funkcionalnosti, hkrati pa enostavno uporabo samih aplikacij in kar se da preproste in intuitivne uporabniške vmesnike. V ta namen se sodobne aplikacije razvijajo z ogrodji, ki posplošijo določene vidike in tako izboljšajo preglednost in hitrost samega razvoja. Eno izmed teh ogrodij je Angular, katerega smo uporabili pri razvoju čelnega dela aplikacije NetFlow, orodja za integracijo podatkov in ustvarjanje podatkovnih cevovodov. Med razvojem je bila razvita tudi napredna nadzorna plošča, kjer je predstavljenih več različnih gruč podatkov na preprost in intuitiven način. Razvoj je potekal v okolju NodeJS, z uporabo določenih ogrodij in knjižnic. Za pridobitev podatkov s podatkovne baze se je uporabljala tehnologija GraphQL.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times