Affordable Access

UNIVERZITNÍ PASTORAČNÍ CENTRUM, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVA / UNIVERSITY PASTORAL CENTRE, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVA

Authors
  • kalivoda, lukáš
Publication Date
Jun 25, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Predmetom diplomovej práce je návrh nových priestorov pre funkciu Univerzitného Pastoračného centra. Aktuálne centrum sídli v improvizovaných priestoroch pôvodnej študentskej menzy, ktoré súčasné požiadavky na jeho činnosť nespĺňa. Cieľom návrhu je vytvoriť verejný študentským dom s multifunkčnou sálou, kaplnkou, knižnicou a ich doplnkovými funkciami. Návrh sa snaží o začatie celkovej revitalizácie verejného priestoru študentského kampusu v Mlynskej Doline, Bratislava. / The subject of my master thesis is a proposal of new University Church and youth centre. Currently, function of the centre take part in space of former university cantina, which does not fit its requirements anymore. The goal of the project is to create a new public youth centre with multipurpose hall, library, chapel and their complementary functions. The purpose of the building is to start revitalization of the public space in the whole Student campus in Mlynska Dolina, Bratislava

Report this publication

Statistics

Seen <100 times