Affordable Access

Undervisningsmetoder som ett komplement för den traditionella undervisningen i matematik. / Teaching methods as a complement to the traditional teaching in mathematics.

Authors
  • Pedersen, Vilma
  • Sjöstrand, Linnéa
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Genom denna kunskapsöversikt vill vi skapa en bredare kunskap om olika undervisningsmetoder i matematik och vad de tillför i undervisningen. Arbetet innehåller både forskningsartiklar med nationella och internationella synvinklar för att få ett större utbud av artiklar. Valet av artiklar baserades på kunskapsöversiktens syfte om forskningsresultat kopplat till olika undervisningsmetoder i matematik. Samt frågeställning om vilka undervisningsmetoder inom matematik diskuteras som ett möjligt komplement till den traditionella undervisningsmetoden. Resultatet från valda artiklar gav fyra olika teman. De teman utöver den mer konventionella lärobokundervisningen är digitala verktyg, konkret material, utomhuspedagogik och kreativa undervisningsmetoder. Slutsatserna är att undervisningsmetoderna som nämns har en positiv påverkan på undervisning och elever.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times