Affordable Access

Undersökning av förhållandet mellan belöningssystem och strategi

Authors
  • Maria, Limberg
  • Olofsson, Helena
  • Persson, Madeleine
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Denna uppsats utforskar förhållandet mellan belöningssystem och strategi. Vårt syfte är att ifrån både ett empiriskt och teoretiskt perspektiv undersöka förhållandet mellan företags formella belöningssystem och hur de positionerar sig bland sina konkurrenter. Vi har skapat en modell utifrån teorier och då använt oss av ett deduktivt angreppssätt. När vi sedan har modifierat testmodellen har vi använt oss av ett induktivt angreppssätt. Vi har inte hittat något samband mellan belöningssystem och strategi inom den svenska klädesindustrin. Istället finns det ett samband mellan själva industrin och hur företagen belönar.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times