Affordable Access

Undersökande och verklighetsanknuten undervisning i ett allmänbildningsperspektiv

Authors
  • Lunde, Torodd
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Trots att det finns stor enighet om att undervisning i de naturvetenskapligaämnena ska vara allmänbildande, finns det inte motsvarandeenighet om vad en sådan undervisning innebär. I denna artikel diskuterarjag några centrala begrepp inom didaktisk forskning för att redaut olika sätt att förstå allmänbildningsbegreppet i de naturvetenskapligaämnena, samt konsekvenser för undervisningen. Jag presenterarett ramverk för vardagsanknuten och undersökande undervisning.Ramverket består av tre delar där första delen är en vardags- ellersamhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, nästa del en undersökandeaktivitet och sista delen en återkoppling till ursprungsfrågan.Detta ramverk diskuteras utifrån olika perspektiv med stöd i de ämnesdidaktiskabegrepp som presenteras. Några skisser till undervisningsuppläggför olika stadier från mellanstadiet till gymnasiet presenteras.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times