Affordable Access

Uit de mest- en mineralenprogramma's : Onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken

Authors
  • Noij, I.G.A.M.
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In oktober van 2005 is ALTERRA gestart met een groot onderzoek naar de effectiviteit van bufferstroken in Nederland. We gaan onderzoeken of bemestingsvrije perceelsranden kunnen bijdragen aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de afspraak die Nederland hierover heeft gemaakt met de EU. Brussel wil in principe bufferstroken van minimaal 5 meter naast waterlopen net zoals in andere landen. Nederland twijfelt aan de effectiviteit van bufferstroken onder vlakke omstandigheden, maar wil de maatregel ook niet uitsluiten met het oog op de waterkwaliteitsdoelen van de EU Kaderrichtlijn Water. Bufferstroken zouden goedkoper kunnen zijn dan alternatieven zoals verlaging van gebruiksnormen, helofytenfilters, uitmijnen en vertragen van de afvoer

Report this publication

Statistics

Seen <100 times