Affordable Access

Ugotavljanje občutljivosti humanih tumorskih celic za elektrokemoterapijo s spojinami platine (II) in vitro

Authors
  • Skok, Janja
Publication Date
Oct 02, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Elektroporacija (EP) je fizikalna metoda s katero z dovajanjem električnih pulzov v celični membrani za kratek čas ustvarimo pore, kar olajša prehod v celice določenim molekulam. Za zdravljenje rakavih obolenj se vse bolj uporablja EP v kombinaciji s cisplatinom (CDDP) in bleomicinom, čemur rečemo elektrokemoterapija (EKT). Cisplatin je platinova (II) spojina, ki s kovalentnimi povezavami povzroči spremembe v strukturi DNA in vodi v smrt rakave celice. Kljub temu, da je CDDP eden najpogosteje uporabljenih kemoterapevtikov, pa povzroča hude stranske učinke in tudi odpornost rakavih celic. Zaradi tega se raziskave usmerjajo v razvoj novih platinovih (II) analogov s protitumorskim delovanjem, kamor spadata tudi [PtCl (5,7-dibromo-8-hidroksikinolinato)(S-dmso)] (spojina A) in njen analog, [PtCl (5,7-dibromo-8-hidroksikinolinato)(pta)] (spojina B). Citotoksičnost obeh spojin v kombinaciji z EP smo preverili na humani celični liniji raka debelega črevesja (HT29) in raka dojke (MCF7). S testom klonogenosti smo izračunali vrednosti IC50 in jih primerjali z vrednostmi IC50 CDDP, s pripravo citospinov in barvanjem po Giemsi pa smo na podlagi morfoloških značilnosti ugotovili delež apoptotičnih in nekrotičnih celic. Ugotovili smo, da spojini A in B delujeta citotoksično na tumorske celice in povzročata predvsem apoptozo ter deloma nekrozo. Elektroporacija statistično značilno poveča citotoksično delovanje vseh treh platinovih (II) spojin in je učinkovita metoda za izboljšanje vnosa ne samo CDDP, pač pa tudi spojine A in B. Spojina B se je v kombinaciji z in brez EP izkazala za bolj toksično od spojine A in hkrati tudi enako ali celo bolj citotoksično kot CDDP pri obeh celičnih linijah in je zato primerna za nadaljne testiranje, kot potencialni kemoterapevtik.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times