Affordable Access

Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije

Authors
  • Glažar, Saša
  • Wissiak Grm, Katarina Senta
  • Devetak, Iztok
Publication Date
May 16, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Znanstvena monografija z naslovom “Učitelj raziskovalec 2 - za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije” je pregled ugotovitev izbranih raziskav, ki so potekale na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Znanstvena monografija je nadaljevanje predstavitve raziskovalnih dosežkov študentov dodiplomskega in podiplomskega študija in njihovih mentorjev, ki so bili prvič v tej obliki predstavljeni v znanstveni monografiji izdani leta 2017. V znanstveni monografiji je zbranih šest prispevkov. Prvi prispevek obravnava pomen povezovanja med šolo, univerzo in gospodarstvom za naravoslovno izobraževanje. Sledita prispevka s področja kemijske didaktike. Prvi prispevek obravnava uspešnost branja submikropredstavitev kemijski reakcij devetošolcev, drugi pa kriterije za pripravo strukture preizkusov znanja iz kemije. Eksperimentalno delo pri pouku kemije obravnavajo trije prispevki. Prvi prispevek obravnava učno diferenciacijo in individualizacijo eksperimentalnega dela, drugi prispevek uporabo mobilnih telefonov pri eksperimentalnem delu, tretji pa vpliv obiska Centra eksperimentov na motivacijo učencev za naravoslovje.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times