Affordable Access

Učinkovitost preventivnih vadbenih programov za preprečevanje poškodb v dimljah pri nogometaših - pregled literature

Authors
  • Furlan, Andraž
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Poškodbe v dimljah sodijo med ene izmed pogostejših poškodb pri športu. Pri nogometu predstavljajo od 8 % do 18 % vseh poškodb pri moških. Večino poškodb v dimljah predstavljajo poškodbe adduktornih mišic, najverjetneje zaradi velikih ekscentričnih sil, ki delujejo na te mišice med sunkovitimi gibi. Najpomembnejši dejavniki tveganja za poškodbo v dimljah so zmanjšana zmogljivost adduktornih mišic, predhodne poškodbe v dimljah, višji nivo tekmovanja in nespecifičnost vadbe glede na šport. Pri osebah z bolečinami v dimljah je bil opažen deficit v ekscentrični zmogljivosti adduktornih mišic, kar nakazuje na potencialno učinkovitost preventivnih vadbenih programov, usmerjenih v povečanje zmogljivosti teh mišic. Namen: Na podlagi pregleda literature ugotoviti učinkovitost preventivnih vadbenih programov za preprečevanje poškodb v dimljah pri nogometaših. Metode dela: Primerna literatura je bila iskana v elektronskih podatkovnih zbirkah podatkov PubMed in PEDro, v časovnem okviru od 2001 do 2021. Vključene so bile randomizirane nadzorovane raziskave o preventivnih vadbenih programih, v katerih so bili preiskovanci nogometaši in so beležili poškodbe. Raziskave so bile analizirane glede na lastnosti preiskovancev, značilnosti raziskav, merjene izide in učinkovitost vadbenih programov. Rezultati: V analizo je bilo zaradi omejene literature in zagotavljanja relativne primerljivosti vključenih le šest raziskav. Pri eni raziskavi je bila intervencija copenhagenska vaja addukcije, pri dveh set šestih vaj, pri preostalih treh pa različica FIFA 11+ programa. Vadbene programe so nogometaši izvajali eno sezono, enkrat do štirikrat tedensko. Glavna mera izida je bila število poškodb v dimljah. Le pri copenhagenski vaji addukcije so prišli do statistično značilnih rezultatov, in sicer do 41 % zmanjšanja števila poškodb v dimljah. Pri drugih raziskavah pa rezultati niso bili statistično značilni oziroma le-tega niso izračunali za dimeljske mišice. Doslednost rednega izvajanja programov je bila v večini raziskav nizka, z razponom od 32,7 % do 83,0 %. Razprava in zaključek: Na podlagi pregledane literature težko dokončno sklepamo o učinkovitosti preventivnih vadbenih programov za preprečevanje poškodb v dimljah, saj je bila dokazano učinkovita le copenhagenska vaja addukcije. Druge raziskave so imele več omejitev, ki so onemogočile postavljanje zaključkov. Eden glavnih razlogov za nespecifičnost rezultatov je gotovo neredno izvajanje programa, kar je vidno skoraj pri vseh raziskavah. Kljub vsemu rezultati večine raziskav kažejo v smer, da izvajanje preventivnih vadbenih programov zmanjša pojavnost poškodb v dimljah, vendar bodo za oprijemljive rezultate potrebne nadaljnje raziskave, v katerih bodo odpravljene izpostavljene pomanjkljivosti.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times