Affordable Access

Učební text pro výuku odborného předmětu / Textbook for teaching a technical subject

Authors
  • hudák, ondřej
Publication Date
Aug 23, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce pojednává o problematice výuky se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů v hodinách odborného výcviku. Na úvod seznámí čtenáře se základními teoretickými východisky, jejichž znalost je pro výuku nezbytná. Vysvětluje pojem kurikulum, odborný výcvik, charakterizuje učitele odborného výcviku a profil absolventa. Teoretická část se dále zabývá využitím didaktických zásad, výukových metod, organizačních forem, didaktických prostředků a analýzou obsahu odborného výcviku. V rámci bakalářské práce byla provedena i rešerše odborných textů. Praktická část je zaměřena na konkrétní učební text se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů. Práce je určena nejen žákům, ale například i začínajícím učitelům Střední školy elektrotechniky a strojírenství. / The work focuses on teaching specifically the topic of manual production of printed circuit boards in professional training classes. At the beginning, it acquaints the reader with the basic theoretical background and the knowledge necessary for teaching. It explains the concept of curriculum, vocational training, characterizes the teacher of vocational training and the profile of the graduate. The theoretical part also deals with the use of didactic principles, teaching methods, organizational forms, didactic tools and analysis of the content of professional training. As part of the bachelor's thesis, a search of professional texts was also performed. The practical part is focused on a specific textbook with a focus on the manual production of printed circuit boards. The work is intended not only for students, but for example also for beginning teachers of Secondary School of Electrical Engineering and Mechanical Engineering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times