Affordable Access

Tvorba studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku / Creation of a study text and worksheets for the subject of aesthetics of sound

Authors
  • hendrych, martin
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá tvorbou studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku. Text je primárně určen pro studenty Střední průmyslové školy sdělovací a televizní techniky oboru Filmová a televizní tvorba. Práce obsahuje empirický výzkum, zjišťující aktuální potřebu textu a požadavky na jeho formu. Pro výzkum je použita dotazníková metoda. Oslovenými respondenty byli současní studenti oboru Filmová a televizní tvorba a absolventi. Součástí práce je didaktická analýza učiva pro daný předmět v návaznosti na RVP a ŠVP. Cílem práce je vytvoření konkrétního studijního textu a na něj navazujících pracovních listů. / This thesis deals with the creation of a study text and worksheets for the subject of Aesthetics of sound. The text is primarily intended for students of Film and TV production discipline at the Secondary Technical School of Communication Technology. It contains empirical research investigating the actual need for text and requirements on its form. The questionnaire method is used for the research. Addressed respondents are current students and graduates of Film and TV production discipline. The thesis includes a didactic analysis of the curriculum for the subject in connection with SEP and FEP. The aim of the thesis is to create a specific study text and follow-up worksheets.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times