Affordable Access

Tvorba nového startovacího mechanismu v prostředí GRASS GIS / Creation of a new GRASS GIS startup mechanism

Authors
  • kladivová, linda
Publication Date
Feb 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Dosavadní startovací mechanismus softwaru GRASS GIS mohl odradit nové uživatele od další práce s tímto softwarem nebo ji alespoň znepříjemnit. Cílem této práce je navázat na programovací část vytvořenou v létě 2020 v rámci mezinárodního programu Google Summer of Code (GSoC) a pomocí dvou průzkumů vyhodnotit přínos výrazných změn, ke kterým došlo. První část práce se zaměřuje na průzkum mezi středně pokročilými uživateli a porovnává startovací mechanismus původní verze GRASS GIS 7.8 s novým řešením představeným po GSoC. Druhá část se orientuje na nové uživatele a implementuje tzv. "first-time" mód. Průzkumem založeným na jednoduchém úkolu dále zkoumá, zda je počáteční kontakt uživatele se softwarem při využití "first-time" módu příjemnější či nikoliv. / The GRASS GIS startup mechanism could discourage new users from further working with this software or at least making it uncomfortable. This master thesis is built on the programming part performed in the summer of 2020 within the international Google Summer of Code program (GSoC) and uses two questionnaires to evaluate the benefits of significant changes that have taken place. The first part of the work focuses on a survey among intermediate users and compares the startup mechanism of the original GRASS GIS 7.8 version with the new solution introduced after GSoC. The second part is focused on newcomers and implements the special mode for first-time users. A survey based on a simple task further examines whether the user's initial contact with the software when using the "first-time" mode is more pleasant or not.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times