Affordable Access

Tussenrapportage Artikel 12 Wildlife

Authors
  • den Heijer, M.E.
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In maart 2009 is het KIGO project Artikel 12 Wildlife van start gegaan. Dit project is onderdeel van het GKC programma ‘Welzijn van dieren’. Aanleiding voor dit project is dat in toenemende mate bij ecologisch en biologisch veldonderzoek gebruik gemaakt van wordt van (non)invasieve onderzoeksmethoden variërend van bijvoorbeeld het vangen, merken, verdoven, inbrengen van een zender tot het afnemen van bloed. Hierbij is mogelijk sprake van enig ongerief voor de dieren. Formeel vallen een aantal van deze handelingen onder de Wet op de Dierproeven (Wod) en moet degene die deze handelingen verricht bevoegd zijn voor het uitvoeren daarvan (artikel 9 of 12 status ex Wod). Op dit moment zijn er in de Wod nog geen aparte bepalingen voor werkenden in de veldbiologische sector opgenomen. Er is echter sprake van toenemende maatschappelijke belangstelling voor een maatschappelijk verantwoorde ethische behandeling van dieren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times