Affordable Access

Tussen kunnen, willen en mogen : evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede

Authors
  • Boonstra, F.G.
  • Fontein, R.J.
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport bevat de resultaten van een lerende evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede. In de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2010 nam de gemeente Enschede verantwoordelijkheden voor de inrichting van haar buitengebied over van de provincie Overijssel met het oog op het versterken van haar regierol. Op basis van een documentanalyse, participatieve observatie en interviews bij aanvang en na afloop van de pilot is geanalyseerd welke resultaten en leerervaringen de pilot heeft opgeleverd. Ook schenkt het rapport aandacht aan de context waarbinnen deze resultaten als dan niet tot stand zijn gekomen: wat zijn de faal- en slaagfactoren? Op basis van deze analyse geeft het rapport aanbevelingen voor andere processen van doorgaande decentralisatie in het landelijk gebied

Report this publication

Statistics

Seen <100 times