Affordable Access

Tryggheten i det bekanta : En psykologisk dimension av asatroendes identitetsskapande

Authors
  • Simonsson, Isak
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna studie undersöktes identiteten hos moderna anhängare av Asatru; en religion som kännetecknas av olika perspektiv på dess inkludering och syfte. Flera webbplatser på Asatru analyserades för att bidra till att förstå hur utövare av Asatru konstruerar och uppfattar sin religiösa och etniska identitet, två former av identitet som ofta anses vara sammankopplade bland anhängare av Asatru. Som tidigare forskning har antytt, indikerar mitt insamlade material att vissa ser Asatru som genetiskt exklusivt för "vit" Européer, medan andra Asatru-grupper centrerar religionen kring kulturarvet. I min undersökning använder jag både en psykologisk och en narrativt baserad förklaringsmodell för att tolka hur och varför olika anhängare av Asatru avgränsar sin religiösa identitet. Arbetet antyder att identitetsbildningen hos många Asatru-utövare delvis kan förstås som ett resultat av främlingskap de upplever gentemot grupper som är utestängda från sin identitet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times