Affordable Access

Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare / Secure relationships in preschool

Authors
  • Lennebrink, Emaa
  • Karlsson, Marie
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. Syftet med denna studie är att undersöka vad en trygg relation i förskolan med barnet och dess vårdnadshavare innebär. Vad det betyder ur en förskollärares perspektiv samt hur förskolan går tillväga för att skapa denna trygga relation. Frågeställningarna i studien är följande: Hur skapar förskollärare trygga relationer i förskolan? Vilka utmaningar finns det för förskollärare att skapa trygga relationer och god samverkan med barnet och dess vårdnadshavare? Inför undersökningen användes kvalitativ metod och intervjuform, för att få en personlig syn och kommunikation. Därav gjordes ett subjektivt urval där sex förskollärare med olika kompetenser och erfarenheter handplockades för studien. Detta för att få en bred kunskapssyn och ett vidsträckt resultat. Studien utgår och analyseras utifrån Bowlbys anknytningsteori och Vygotskijs sociokulturella teori. Resultatet visar att en trygg relation är betydelsefull, både med barnet och dess vårdnadshavare, att vägen till en trygg relation startar vid första mötet. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times