Affordable Access

Trpniške oblike v francoščini in nemščini ter njihova raba v izbranih literarnih delih

Authors
  • Grašič, Tamara
Publication Date
Oct 02, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo vsebuje primerjavo osnovnega pravila za tvorbo trpnika ter nadomestnih pasivnih oblik v francoščini in nemščini na podlagi primerov iz francoskega izvirnika dela Mali princ in nemškega romana Parfum ter njunih prevodov v nemščino in francoščino. Namen raziskave je ugotoviti, kako v enem in drugem jeziku obravnavajo pojav trpnika in nadomestnih trpniških struktur v različnih kontekstih, in izpostaviti morebitne podobnosti ter razlike obeh sistemov na podlagi izbranih literarnih del. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V sklopu teoretičnega dela so najprej predstavljeni različni pristopi k obravnavanju slovnice (od tradicionalnega do modernejših pristopov), s pomočjo katerih je možna univerzalna primerjava enega in drugega jezikovnega sistema. Nato je predstavljen pojav trpnika v nemškem in francoskem jezikovnem sistemu v sklopu tradicionalnega pristopa. V empiričnem delu so analizirani primeri trpnika in nadomestnih trpniških struktur v izbranih literarnih delih. Primerjali smo pogostost trpnika v obeh jezikih v izvirnem francoskem Malem princu in nemškem Parfumu ter način prevajanja nadomestnih trpniških struktur in izzive pri njihovi interpretaciji. S pomočjo analize smo prišli do ugotovitev, da je prisotnost trpnika v enem in drugem jeziku precej primerljiva. Med enim in drugim jezikom smo kljub drugačnim domnevam našli kar nekaj podobnosti. Največji izziv predstavljajo prevodi nadomestnih trpniških struktur, ki enemu ali drugemu jezikovnemu sistemu niso poznane, vendar prevajalci kljub temu stremijo k rabi trpnika in ohranitvi njegovih funkcij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times