Affordable Access

Troj-variantné spracovanie a vyrovnanie observácií a určovaných odhadov

Authors
  • Labant, Slavomír
  • Weiss, Erik
  • Gašinec, Juraj
  • Zuzík, Jozef
  • Király, Alexander
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Predmetný článok sa zaoberá trivariántnym spracovaním a určením odhadov neznámych parametrov v geo-detickej sieti observovanej technológiu využívajúcou signály globálnych navigačných satelitných systémov v ro-koch 2004, 2008 a 2011. Cieľom práce je zhodnotiť vplyv použitej metódy vyrovnania na odhad parametrov pr-vého a druhého rádu geodetickej siete a prezentovať výsledky analýzy pretvorení s grafickou vizualizáciu jednot-livých spracovaní a analýz. Na spracovanie a vyrovnanie observácií boli použité MNŠ a robustné M-odhady podľa Hubera a Hampela. Pri analýze stability bodov poukázali všetky 3 metódy spracovania na posun bodu 5005 v epoche 04-08, čo potvrdzujú aj grafické vizualizácie pomocou konfidenčných elipsoidov chýb.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times