Affordable Access

[Treatment of upper respiratory infection with mixt. 716 compound].

Authors
Type
Published Article
Journal
Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban
Publication Date
Volume
13
Issue
12
Identifiers
PMID: 8136647
Source
Medline

Abstract

Statistics

Seen <100 times