Affordable Access

Allt är ju lika viktigt : En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen / Translational Norms in the Revision Phase at the European Commission : A Sociological Study

Authors
  • Svahn, Elin
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsen är en översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen vid Europeiska kommissionen (EK) och består av två delstudier. Den första studien är textbaserad och fokuserar på revideringar vid granskningsfasen. Materialet utgörs av fyra översättningar i tre stadier från franska till svenska från EK. Den andra delstudien består av intervjuer med två översättare vid EK. Metoden till den första delstudien är hämtad från Nordman (2009). Resultatet visar att majoriteten av revideringarna återfinns på textnivå, samt att den vanligaste normen är språkriktighet. Intervjuerna ger till viss del en annan bild av granskningsfasen. De samlingar med riktlinjer som finns tillgängliga framstår i båda delstudierna som värdefulla.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times