Affordable Access

Trajnostna raba energije v naselju

Authors
  • Kropin, Alma
Publication Date
Jul 20, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi obravnavamo trajnostno rabo energije v naselju Šentvid pri Ljubljani. Namen dela je preveriti samozadostnost naselja z vidika energije. Raziskali smo ali je z računskimi metodami možno dobro oceniti porabo in nastanek energije v naselju. Iskali smo povezavo med energijsko samozadostnostjo in urbanističnim načrtovanjem. Ocenjevali pa smo tudi možnost ali lahko naselje preživi z lastnimi viri (obnovljivimi viri energije). V nalogi smo z izračuni dokazali skupno porabo energije v naselju. Izračuni se nanašajo na porabo energije za ogrevanje in hlajenje prostorov, za ogrevanje sanitarne vode, za osvetlitev objektov, za zabavno elektroniko, za javno razsvetljavo, za prevozna sredstva ter za rabo toplotne črpalke. Izračunali pa smo tudi proizvod trajnostne energije s pomočjo sončne energije, s pridobivanjem biodizla ter z uporabo toplotnih črpalk. Kljub trajnostnemu pristopu rabe energije je naše naselje še vedno odvisno od neobnovljivih virov energije, saj porabi več energije, kot jo lahko ustvari. Naselje, v katerem živi 5000 prebivalcev, kljub trajnostnim ukrepom, skupno porabi 425 345 kWh na dan. Učinkovito izrabo obnovljivih virov energije preprečuje prav lokacija naselja, saj ni veliko sončnega obsevanja in hitrost vetra ni velika. Velika poraba energije pa je tudi rezultat prevelikega števila prebivalcev naselja ter njihovega netrajnostnega načina življenja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times