Affordable Access

Totalitarizem v dramatikI Draga Jančarja in Sławomirja Mrożka

Authors
  • Žugman, Pia Marija
Publication Date
Sep 10, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen diplomske naloge je bil raziskati razlike v odražanju totalitarizma v izbranih delih iz dramskega opusa Draga Jančarja in Sławomirja Mrożka ter izvesti analizo oseb in ženskih likov. V diplomskem delu sta navedeni predstavitvi obeh avtorjev ter njunega opusa in nato analiza dram Disident Arnož in njegovi, Veliki briljantni valček, Policija in Tango. V začetnih poglavjih naloge je podana metodologija in teorije, ki sem jih uporabila v analizi, na koncu dela pa je predstavljena primerjava ugotovitev o vseh delih. Ugotovila sem, da okolje in vrsta totalitarizma vplivata na pisanje dramskih del ter da se osebe v različnih prikazih totalitarne ureditve, nanjo drugače odzivajo. Ugotovila sem tudi, da je ženskih likov v obravnavanih dramah manj in jim je namenjeno manj besedila, imajo pa zato (nekatere) ključno vlogo pri poteku dramskega dogajanja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times