Affordable Access

Tips från coachen : En kvalitativ studie om arbetslösa personers syn på hur företag kommunicerar via sin hemsida

Authors
  • Johnson, Maria
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte Syftet med min studie är att undersöka arbetslösa personers syn på hur företag inom jobbcoachningsbranschen kommunicerar via sin hemsida. Metod Kvalitativ metod i form av fokusgrupp Material En fokusgrupp med sex respondenter Slutsatser Resultaten visar att en hemsida är viktig för respondenterna i ett första skede för att skapa förtroende samt för att ge besökarna en uppfattning om hur seriöst företaget verkar. Målgruppen vill kunna ta del av många olika tips om hur man söker jobb och vill gärna kunna se vilka erfarenheter coacherna som jobbar på företaget har för att bättre kunna avgöra om att man är i goda händer om eller inte. Det är viktigt för respondenterna att hemsidan är logiskt strukturerad och presenterad på ett snyggt sätt layoutmässigt för att hålla intresset vid liv under besöket. De flesta av respondenterna menar att hemsidan är ett bra komplement till coachningen. Man vill också gärna att innehållet ska vara uppdaterat. Uppdateras inte hemsidan ofta så tappar man intresset av att återvända till hemsidan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times