Affordable Access

Time trend of unidentified poly- and perfluoroalky alkyl substances in sludge from wastewater treatment plants in Sweden

Authors
  • Yeung, Leo
  • Eriksson, Ulrika
  • Kärrman, Anna
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syftet med denna studie var 1) att studera geografiska variationer i utsläpp av PFASs genom att mäta PFAS i slamprover från fyra olika reningsverk (Öhn - Umeå, Bergkvara - Torsås, Henriksdal – Stockholm och Gässlösa - Borås); 2) att utvärdera om slammet innehåller oidientifierade PFASs och i sådana fall kvantifiera mängden av dessa; 3) att studera hur profilen av PFAS-ämnen förändras över tid genom att mäta olika PFAS-ämnen i arkiverade slamprover från två reningsverk (Henriksdal och Gässlösa); och 4) att bestämma andelen oidentifierade PFAS genom att mäta totalhalten organiskt fluor (TOF) i de arkiverade proverna från Henriksdal och Gässlösa. I denna studie rapporteras halterna av TOF och PFAS i slamprover från de fyra ovan nämnda reningsverken insamlade under 2015; vidare rapporteras en tidstrendsstudie utförd för TOF och PFAS i slamprover från Henriksdal mellan 2004 och 2015. Ett flertal PFAS-klasser detekterades i proverna; PFCAs, PFSAs, FTSAs, FTCAs, diPAPs, FOSAs/FOSEs, diSAmPAP, FOSAAs, PFPAs och PFPiAs. Halterna av oidentifierade PFASs visade sig vara relaterade främst till typ av industriell verksamhet i anslutning till reningsverket, snarare än antalet personer anslutna till och storlek på reningsverken. Identifierade PFAS-halter utgjorde endast 5 - 11% av TOF i proverna insamlade under 2015, vilket indikerade att 89 - 95% av TOF var oidentifierade ämnen. Halten TOF i slamproverna från Gässlösa var uppskattningsvis 1.6 – 17.7 gånger högre än TOF i slamprover från Henriksdal motsvarande år. Andelen identifierade PFAS-halter i förhållande till TOF minskade från 21% under 2004 till 11% under 2015 i slamprover från Henriksdal, ökade halter av oidentiferade PFASs observerades också mellan 2012 och 2015.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times