Affordable Access

Težave priseljenskih otrok v Sloveniji

Authors
  • Selimagić, Dženisa
Publication Date
Nov 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

S to diplomsko nalogo se skuša s pomočjo analize devetih intervjujev odgovoriti na nekatera vprašanja, povezana z težavami priseljenskih otrok v Sloveniji. Glavna raziskovalna vprašanja se nanašajo na to kakšne težave in dobre izkušnje so imeli v šoli, v družbi in v soseski, s kom preživljajo svoj prosti čas, na kakšen način preživljajo svoj prosti čas, na kakšen način so povezani s svojo domačo družbo, na kakšen način pa s družbo v kateroj sedaj živijo. Rezultati analize kažejo da so največje težave nepoznavanje jezika, iz česar izhajajo druge težave kot so težave v komunikaciji, težave v učenju in poslušanju pouka in slabe ocene. Poleg tega negativne izkušnje v obliki predsodkov, stereotipov, vžaljivih in grdih besed, diskriminacije in nesprejemanja je večina intervijuiranih doživela v šoli, v družbi, v soseski. Na drugi strani so tudi doživeli pozitivne izkušnje v obliki pomoči in podpore drugih ljudi. Negativne izkušnje so bile večinom prisotne v družbi, službi in določenih institucijah, pozitivne pa večinoma v šoli in soseski. Raziskava še ugotavlja kaj so intervijuvanci vse obdržali in kakšna je povezava z njihovo domačo družbo, ter kaj so vse prevzeli in kako so se navadli v družbi v kateroj živijo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times