Affordable Access

Testovací prostředí pro integrační testování real-time software složeného z více komponent / Test environment for integration testing of component-based real-time software

Authors
  • steidl, richard
Publication Date
Aug 26, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce analyzuje možnost tvorby obecného nástroje pro zjednodušení testování softwaru na úrovni komponent v rámci multikomponentního systému za plné softwarové integrace. Práce rovněž obsahuje konkrétní návrh řešení, který je následně i implementován pro ověření navrženého konceptu při testování softwarové komponenty splňující bezpečnostní úroveň SIL 4 (Safety integrity level) na základě normy EN 50128:2011. Navržené testovací prostředí snižuje implementační náročnost pro testera a rovněž dělí testovací činnost do dvou částí, na přípravu testovacího prostředí pro konkrétní projekt a na samotnou tvorbu testovacích sad. Z těchto dvou částí vyžaduje pouze příprava testovacího prostředí hlubší seznámení s testovaným projektem. Pro tvorbu samotných testovacích sad na sebe již navržené testovací prostředí přebírá významnou část nutné funkcionality a tím výrazně snižuje požadavky na specializaci uživatele. / The thesis analyses possibility of creation of generic tool for testing vertical multicomponent system. The testing is done on component level, while full software integration is achieved. The thesis also contains proposal of test framework. To prove the concept, the proposed solution is implemented and used while testing software component that complies with SIL 4 (Safety integrity level) limitations that are defined in norm EN 50128:2011. The proposed framework reduces the implementation complexity for tester and also divides the test implementation to two parts: to preparation of the framework for specific project, and to testcase creation itself. Out of these two parts, only the preparation of the framework requires deeper knowledge of the tested project. For the testcase creation, the framework takes major part of necessary functionality on itself and therefore the required tester specialisation for this part is greatly reduced.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times