Affordable Access

Testování robotické jednotky pro měření hluku v interiéru / Testing of a robotic unit for measuring indoor noise

Authors
  • baroň, jan jakub
Publication Date
Jun 01, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce rozšiřuje experimentální metodiku měření krátkodobého pravidelného a dlouhodobého stacionárního hluku. V kapitole 2 je zpracována rešerše na téma měření hluku. Kapitola 3 popisuje hardware mobilní robotické jednotky použité v měřicím procesu. Navazuje část se softwarovou implementací, ve které jsou popsány postupy implementace metod použitých v řetězci měření. Těžištěm práce bylo nasazení mobilní robotické jednotky do reálných podmínek (viz kapitola 5), kde bylo zjištěno několik jejích nedostatků. V další kapitole jsou popsány kroky, nutné pro provedení měřicího procesu. V závěru práce jsou uvedeny náměty pro zlepšení dosavadní robotické jednotky a pro úplnou automatizaci měřicího procesu. / The goal of this bachelor’s thesis is to extend an experimental measurement method for measuring both short–term periodic noise and long–term stationary noise. Chapter 2 is a recherche into the noise measurement process and it also defines the main goals of this work. Chapter 3 describes the hardware of the mobile robotic unit used for the measurement. The next chapter details the software methods used in the measuring process and its implementation. The main focus of this thesis lays in chapter 5 where the mobile robotic unit is tested in the real world conditions to find out whether it is capable of achieving its task. The next chapter is a step–by–step guide describing the measurement procedure. The conclusion summarizes future improvements of the robotic unit as well as improvements of the measurement process.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times