Affordable Access

Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i / Testing the accuracy and usability of the GNSS receiver Trimble R12i

Authors
  • sochor, miroslav
Publication Date
Jun 24, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých náklonech na experimentálním bodovém poli. Výsledkem testování jsou směrodatné odchylky z měření na experimentálním bodovém poli, grafy změny polohy v čase, souřadnice bodů určené v nepříznivých podmínkách a časy ztráty a příjmu signálu. / This bachelor thesi’s purpose is testing new GNSS receiver Trimble R12i, which uses tilt compensation for measurement. Compensation accuracy was testing using multiple measurement with various tilts at experimental set of points. Testing results are standard deviations which came out of measurement at experimental set of points, charts describing position changes in time, points coordinates measured in unfavorable conditions and times of signal loss and receiving.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times