Affordable Access

Teoretyczno-prawne aspekty zasady zaufania do działalności administracji publicznej / Theoretical and Legal Aspect of the Principle of Trust in the Activities of Public Administration

Authors
  • Krasoń, Robert
Publication Date
Oct 26, 2020
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Unknown

Abstract

Rozprawa doktorska pt. „Teoretyczno-prawne aspekty zasady zaufania do działalności administracji publicznej” dotyka niezwykle ważkiego i obecnie obszernie komentowanego zagadnienia. Chodzi o fenomen tworzenia, dozorowania i w konsekwencji intensyfikowania zaufania obywateli do organów państwa. Autor wprowadza czytelnika w środowisko problemu, opisując istotę zaufania jako takiego, dokonując jednocześnie wyliczenia czynników sprzyjających narodzinom i przyczyniających się do jego śmierci. Wymienia też kluczowe składowe, bez których zaistnienia w relacji państwo – obywatel zaufanie zacząć się nie może. W dysertacji odwołano się do szeregu przepisów i orzeczeń wydanych na ich podstawie, które w sposób jednoznaczny, i bezpośredni wyostrzają wątpliwości związane z istnieniem/nieistnieniem zaufania jednostek do administracji w państwie. Prace wieńczy przedstawienie licznych postulatów, których spełnienie może spowodować zdecydowaną poprawę w budowaniu, utrwalaniu i pogłębianiu zaufania obywateli w stosunku do organów administracji państwowej.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times