Affordable Access

Telen met gestuurde vochtafvoer : komkommers in de Venlow Energy kas

Authors
  • de Gelder, A.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

ReferaatIn opdracht van Kas als Energiebron heeft Wageningen UR Glastuinbouw in de Venlow Energy kas een hogedraad teelt komkommer uitgevoerd. Doelstelling was een minimale verdamping te realiseren bij teelt onderdubbel glas en een folie scherm. In de nacht daalde de verdamping tot 15-25 g.m-2.uur-1. Dit was voldoende omzonder gebreks verschijnselen de komkommers te telen. Alleen in maart kwam enige mate van bolblad voor,maar na een paar zonnige dagen herstelde het gewas zich goed.Het foliescherm is tot 2 uur na zon-op gesloten gehouden en 1 uur voor zon-onder weer gesloten. Dit leverdevoor de groei geen problemen op. In de nacht kon de luchtvochtigheid oplopen tot boven de 95% zonder dat erMycosphearella is ontstaan.Voor het nieuwe telen betekent dit dat als de overige factoren zoals horizontale uniformiteit van het klimaat goedzijn dat bij hoge luchtvochtigheid en met minimale vochtafvoer kan worden geteeld. Voor de Venlow Energy kaswas het ventilatievoud 0.37 en dat levert in winter condities een voldoende mate van natuurlijke ventilatie envochtafvoer op.AbstractFunded by Kas als Energiebron, Wageningen UR Greenhouse Horticulture conducted an experiment witthcucumber in the Venlow Energy greenhouse with a high-wire system. The objective was to achieve a minimalevaporation during cultivation under double glazing and a film screen. In the night the evaporation fell to 15-25g. m-2.hour-1. This was enough to grow cucumbers without deficiency symptoms. Only in March, some degree of“bolblad” occurred, but after a few sunny days the crop well recovered.The film screen was kept closed until 2 hours after sunset and one hour before sundown closed. This provided noproblems for cultivation. In the night the humidity could rise above 95% without Mycosphearella problems.For the new cultivation strategy this means if other factors such as horizontal uniformity of the climate are goodthat cultivation in high humidity and with minimal ventilation is possible. For the Venlow Energy greenhouseventilation rate was 0.37 and this delivers in winter conditions a sufficient degree of natural ventilation andmoisture management.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times