Affordable Access

Tehnološki pristopi utrditve nosilne konstrukcije pri obnovi kamnite zidane zgradbe

Authors
  • Šenica Pavletič, Andraž
Publication Date
Sep 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi so obravnavani možni tehnološki pristopi pri obnovitvi starejše kmečke zgradbe zgrajene leta 1860. Zgradba je zidana iz kamnitih zidakov, povezanih z apneno malto ter ima medetažno konstrukcijo izdelano iz tesanih hrastovih tramov. Podrobno so predstavljeni tehnološki pristopi obnove oz. rekonstrukcije obstoječe medetažne konstrukcije in tehnološki postopki za utrditev zidovja. Pri medetažni konstrukciji so predstavljeni postopki utrditve obstoječe medetažne konstrukcije z izdelavo sovprežne konstrukcije ter postopki utrditve s pomočjo dodajanja slojev lesenih desk. Poleg obnove medetažne konstrukcije so podani in opisani tudi primeri medetažnih konstrukcij, s katerimi je mogoče obstoječo medetažno konstrukcijo zamenjati z novo. Pri utrditvi zidovja so predstavljeni: izvedba zidnih vezi, sistematično injektiranje zidov z nabrekajočo cementno malto ter izvedba t. i. hidrofobne bariere. Na koncu so podane, po mojem mnenju, najprimernejše rešitve za obravnavano zgradbo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times