Affordable Access

Tänk om... : Ett projekt inom grafisk design mot grooming

Authors
  • Ryd, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta examensarbete handlar om online grooming och utnyttjande av barn och riktar sig främst till barn i åldrarna 10-13. I dagens samhälle där majoriteten har egen mobiltelefon innan 10 års ålder är det extra viktigt att våga prata med barn om sex och övergrepp. Porr finns överallt och den skapar en farlig bild av sex och sexualitet. Vem som helst kan kontakta dig på nätet och alla är inte vem de påstår sig att vara. Genom att våga prata med barn om detta kan vi skydda dem från förövare och övergrepp. Förhoppningen med arbetet är att öppna för diskussion om ämnet och att barn ska våga söka hjälp om något liknande händer dem. Genom att ta del av detta arbete kan de förhoppningsvis också se varningssignalerna och undvika att hamna i liknande situationer.  Du får följa mig när jag kommer fram till designval, illustrationer, typografi och form som tillslut landar i en bok riktad till barn som närmar sig ämnet grooming på ett annourlunda sätt än vad man ser i media.  / This thesis deals with the topic of child grooming and sexual exploitization and is first and foremost aimed at children between the ages of 10-13. In todays society where most children has their own phones before the age of 10, it's especially important to talk to them about sexual abuse. Porn is everywhere and can cause a harmful view of sex and sexuality. Anyone can contact you online and everyone isn't who they appear to be. By having conversations with children about these topics can we protect them against predators and abuse. The hopes for this project is to open up for conversation and for children to have the courage to seek help if they find themselves in a similar situation. By taking part of this project can they also hopefully recognize red flags and avoid these types of situations.  You'll get to follow me when weighing different design options, illustrations and typography that in the end becomes a book for children that approaches the subject of grooming in an alternative way from what media shows us.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times