Affordable Access

Systém pro správu divadla / Theater management system

Authors
  • jeřábek, petr
Publication Date
Jun 01, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce je zaměřena na návrh a vývoj aplikace sloužící k usnadnění organizace a provozu divadla. V rámci práce byl proveden průzkum organizace v divadle a k tomu využitých technologií. Potom byl proveden návrh a specifikace požadavků na vyvíjenou aplikaci, která byla následně implementována. Aplikace splňuje stanovené požadavky, byla otestována a je připravena k použití. / The work is focused on design and development of an application, that simplifies theatre management. Within the framework of this thesis, research of theatre management and technologies used for it has been made. Subsequently requirement specification and design of the developed application has been done. The application was implementedaccording to requirements, tested and is ready to use.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times