Affordable Access

Svoboda v družbi nadzora? Koncept zasebnosti in varstva osebnih podatkov v koliziji z oblastjo in pod njenim varstvom

Authors
  • Rudolf, Grega
Publication Date
Oct 06, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sta ključna koncepta dobrega upravljanja, v zvezi s katerima v teoriji in praksi prihaja do številnih nejasnosti in stalnega tehtanja z drugimi človekovimi pravicami z namenom zagotavljanja legitimnosti in zakonitosti njunega uveljavljanja. Z raziskovanjem področja varstva zasebnosti in osebnih podatkov v povezavi s transparentnostjo oblasti prek dostopa do informacij javnega značaja sem v delu skušal ugotoviti, kaj je domet enega in drugega področja ter kje so meje med odprtostjo na eni strani in zaščito zasebnosti na drugi. V magistrskem delu sem z analizo strokovne in znanstvene literature v povezavi s pregledom sodne prakse, komplementarnih virov, študije primera in izbranih ekspertnih intervjujev preučil izzive zasebnosti, varstva osebnih podatkov, transparentnosti in kolizije med njimi ter oblikoval vodila za njihovo obravnavo. Prispevek dela k znanosti je izkazan z uporabo različnih metod raziskovanja, s katerimi sem obravnavano problematiko predstavil z različnih zornih kotov. Obravnavano področje po vsebini in pripadajočih metodah nedvomno sodi na področje upravno-pravne znanosti, vendar se glede na obravnavano tematiko dotika tudi področij upravnega sistema, informacijskih ved, sociološko-politoloških znanosti, delno tudi organizacije in managementa v upravi ter tako z multidisciplinarnim pristopom prispeva k analizi obravnavane teme. V delu sklepno ugotavljam, da pravici zasebnosti in varstva osebnih podatkov nista niti absolutni niti samoumevni, temveč ju je treba stalno tehtati, se za njiju boriti in ju s strani oblasti skrbno varovati ter vzpostavljati pogoje za njuno učinkovito uveljavitev, kar se kaže ključnega pomena zlasti v času hitrega tehnološkega napredka in razmer, povezanih z epidemijo. Nedvomno evropski pravni prostor napram drugim (na primer Kitajski) predstavlja zlati standard zagotavljanja obeh pravic in njunega sorazmernega uravnoteženja, kar je zaradi pomembnosti in krhkosti pravic ključnega pomena. Pomembno se mi zdi, da se tako oblast kot posamezniki v popolnosti zavedajo obeh pravic, njunih mej, dometa in mehanizmov uveljavitve, kjer pa glede na raziskano vidim še kar nekaj prostora za izboljšavo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times