Affordable Access

Svenska som andraspråk : inställningen till ämnet bland några lärare

Authors
  • Sjöberg, Anna
  • Josefsson, Linda
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några lärares inställning till ämnet svenska som andraspråk är. Frågeställningarna vi utgick ifrån var: • Vilken inställningen har några olika lärare till ämnet SVA? • Påverkar lärarens kunskap om ämnet SVA dennes inställning till det? • Hur arbetar de olika skolorna med SVA? • Under vilka omständigheter bedrivs SVA-undervisningen på några skolor? Vi valde att göra en kvalitativ studie, där vi har intervjuat sex kvinnliga lärare i varierande åldrar och med olika utbildningar. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju för att på bästa sätt få fram lärarnas inställning till ämnet. Resultatet visar att inställningen till ämnet till viss del påverkas av lärarnas utbildning och erfarenhet på så sätt att lärare med en god utbildning eller lång erfarenhet inom yrket har en mer positiv inställning. Undersökningen har visat att skolorna oftast lägger SVA-undervisningen på den tid det passar läraren, vilket även kan vara efter elevens skoldag. Läraren som bedriver undervisningen har mycket sällan någon utbildningen i ämnet. De flesta lärarna tycker att resurserna är för dåliga och att det finns för få utbildade lärare i svenska som andraspråk i de tidiga skolåren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times