Affordable Access

Svårigheter och möjligheter kring betyg och bedömning i idrott och hälsa / Difficulties and opportunities around grading and assessment in physical education

Authors
  • Ek, Johan
  • Asper, Axel
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna kunskapsöversikt undersöker hur lärare och elever ser på betyg och bedömning i skolämnet idrott och hälsa. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad elever och lärare ställs inför när det kommer till betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningen vi utgått ifrån i översikten har varit: Vad är svårigheterna och möjligheterna kring betyg och bedömning i skolämnet idrott och hälsa för lärare och elever?  De sökmetoder vi använt oss av bestod av trunkering, boolesk söklogik och sökhistorik för att få så preciserad sökning som möjligt. Sökningarna har gjorts i databaserna:  ERIC, ERC, SPORTDiscuss och Swepub och de källor vi fann var både doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Resultatet visade att lärare och elever upplever både svårigheter och möjligheter kopplat till betyg och bedömning. En svårighet som framträder är att elever överlag har väldigt lite kunskap om betygssättning och bedömning. Att de helt enkelt inte vet hur eller på vilka grunder de bedöms i idrott och hälsa. Lärarna ser både möjligheter och svårigheter med kursplanen. Att tolkningsutrymmet innebär att likvärdigheten riskerar äventyras eftersom lärare undervisar och bedömer något som inte är relevant. Samtidigt ser lärarna möjligheter med kursplanen då tolkningsutrymmet ger större frihet för lärare att planera och genomföra sin undervisning. En svårighet som både lärare och elever lyfter är att tiden inte räcker till. Eleverna upplever att de inte hinner öva tillräckligt länge på ett enskilt moment för att nå sin fulla potential och lärarna upplever att tid och resurser inte finns för att göra en utförlig dokumentation av elevers kunskaper. Som en möjlighet lyfter eleverna fram de digitala läroplattformarna som en väg till att få formativ bedömning på ett smidigt och lättillgängligt sätt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times