Affordable Access

Stuifdijken Terschelling en Vlieland

Authors
  • Boeschoten, W.G. (author)
Publication Date
Dec 20, 1954
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport omvat een beschrijving van de voornaamste stuifdijken op de eilanden Vlieland en Terschelling. De oudere stuifdijken welke geheel in het duingebied zijn opgenomen en thans geen functie meer vervullen, zijn buiten beschouwing gelaten. Beschreven worden de volgende stuifdijken: - Vlieland: Westpunt, Kroonspolders, Vliehors. - Terschelling: Noordvaarder tussen strandraaien 3 en 7, Boschplaat, Noordvaarder. Resumerend kan gezegd worden, dat: 1. Stuifdijken in alle richtingen kunnen worden aangelegd. 2. De vochtigheidstoestand van de zandplaat in de omgeving beslissend is. 3. In verband hiermede deze platen op Vlieland en Terschelling op 1,30 m boven N.A.P. moeten liggen. 4. Een voldoende breedte stuivend voorland aanwezig moet zijn om althans het eerste jaar de vereiste minima te bereiken. 5. Tijdens de opbouw van een stuifdijk de situatie van het voorland tengevolge van deze opbouw zodanig kan veranderen dat de verdere aanleg hierdoor ongunstig wordt beinvloed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times