Affordable Access

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL INOM MATCHNING: : EN ANALYS AV ANPASSNING OCH UTMANINGAR I FÖRÄNDRADE DIREKTIV

Authors
  • Fahlström, Jesper
  • Åström, William
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det gemensamma syftet med skrivandet av detta examensarbete har varit att identifiera myndighetsdirektiv där beslut har förändrat och påverkat aktiva studie- och yrkesvägledare inom matchningsverksamheter. Med nya direktiv och beslut tillkommer även förändring och detta är en utveckling som har förändrat arbetsbeskrivningen för många yrkesamma vägledare i arbetsfältet. I takt med samhällets förändringsmönster där språkutmaningar, nya jobbmöjligheter och myndigheters grunduppdrag som utvecklas i snabb takt så ställer det nya krav hos vägledare som är verksamma inom matchning. Studiens resultat visar på att studie- och yrkesvägledare är inom en föränderlig roll som ställer krav på flexibilitet, anpassningsbarhet och effektivitet inom olika organisationer. Olika matchningsleverantörer väljer att nyttja studie- och yrkesvägledares kompetens på olika sätt och inom olika områden. I detta examensarbete och det område som vi har valt belysa så presenteras aktiva vägledares eget perspektiv av sin arbetsbeskrivning och hur detta har förändrat deras sätt att arbeta på. Det är även viktigt att introduceras som läsare i de direktiv som har förändrat den svenska matchningen av arbetssökande inom tjänsterna via Arbetsförmedlingen hos leverantörer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times