Affordable Access

Stroming en Menging in Voorraadbekkens:

Authors
  • Kranenburg, C.
Publication Date
Jan 01, 1984
Source
TU Delft Repository
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport is opgesteld als bijdrage aan de PATO-cursus: Vloeistofmechanica voor de waterleiding-ingenieur In vele gevallen zijn waterleidingbedrijven aangewezen op oppervlaktewater om aan de vraag te kunnen voldoen. Omdat de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare oppervlaktewater soms grote fluctuaties vertonen, legt men wel voorraad- of spaarbekkens aan voor de tijdelijke opslag van water. In perioden waarin aanbod en kwaliteit voldoende zijn, wordt water ingenomen om tijdens langere perioden met onvoldoende aanbod (lage rivierafvoeren) en/of waterkwaliteit toch over voldoende water te kunnen beschikken. Zo werden in Nederland in 1973 de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch in gebruik genomen, waarmee een periode van ongeveer vier maanden kan worden overbrugd. De vormgeving van deze kunstmatige voorraadbekkens is relatief eenvoudig. In een bepaald punt op de oever wordt water ingenomen en in een ander punt op voldoende afstand daarvan wordt water onttrokken voor behandeling of transport. Vanuit stromingstechnisch standpunt gezien kan menging door wind, het ontstaan van thermische gelaagdheid en kunstmatige menging tot de processen behoren, die bij ontwerp en beheer van diepere voorraadbekkens van belang zijn. Deze voordracht geeft een overzicht van een aantal aspecten van deze processen. Tot slot wordt wat dieper ingegaan op de kunstmatige menging met behulp van luchtinjectie in de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times