Affordable Access

Strategier för att motivera elever till matematik : En studie kring elevens motivation samt strategier för att motivera elever i årskurs 7-9 till matematik

Authors
  • Kelfaoui, Omar
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta ämne valdes eftersom det har upptäckts att matematik anses vara ett tråkigt ämne i skolan, som inte kan användas och anpassas till det vardagliga livet och anses därmed vara ett onödigt ämne (Jenner, 2004). Däremot enligt Skolverket i kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2017, leder ämnet matematik till ett logiskt och nyanserat tänkande som kan hjälpa en att lösa olika problem i livet. Därför valde jag att fördjupa mig i att försöka hitta olika metoder som kan motivera elever till att lära sig matematik. Syftet med den här studien är att dels utreda elevernas motivation inom matematik påverkas av olika arbetsformer och studera olika metoder för att motivera elever till matematik i årskurs 7-9. För att uppfylla syftet med examensarbetet användes undersökningsmetoderna: enkätfrågor, observation samt intervju med några lärare. Resultatet visade att det fanns olika faktorer som påverkar elevernas motivation i skolan bland annat relationen mellan lärare och elev, lärarens tydliga strukturer, en lugnare miljö för att skapa trygghet hos elever samt varierande och stimulerande arbetsformer för att bedriva intressant och meningsfull undervisning. Slutsatsen är att läraren spelar en central roll när det gäller att uppmuntra och motivera sina elever. Detta innebär att varje elev med hjälp av sina lärare och ansvariga kan skapa sin egen metod för att i sin tur skapa en slags motivation för att lära sig. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times