Affordable Access

Strategický management vybrané organizace / Strategic Management of Selected Organization

Authors
  • Fišer, Michael
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Obsahem této diplomové práce je strategická analýza a návrh dalších strategických opatření pro podnikový hasičský sbor. V teoretické části práce je definována teorie strategie z hlediska své tvorby strategickým managementem. V praktické části je zpracována podrobná strategická analýza konkrétního podniku a na jejím základě jsou pak navrženy opatření dalšího rozvoje. / The subject of this thesis is a management theory and a proposal of other strategic measures for the corporate fire brigade. In the practical part there are processed a deep strategy analysis of the corporate fire brigade, and on it´s basis there is demanded a measures of another expansion. / Prezenční / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times