Affordable Access

Stöttning och engagemang i textsamtal - En studie med elever i årskurs 2 och 3 i ämnet svenska

Authors
  • Edenlind, Emma
  • Westerberg, Maria
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Textsamtal syftar till att utveckla elevers förståelse för textens innehåll. Genom att eleverna får samtala om en text i ett socialt sammanhang väcks frågor och diskussioner kring innehållet, vilket stärker elevernas förståelse. Syftet med den här studien är att undersöka hur elevers textförståelse kan utvecklas genom textsamtal, och mer specifikt besvara frågeställningen: Vilka faktorer vid textsamtal kan utveckla elevers textförståelse? För att besvara vår frågeställning har videofilmade textsamtal analyserats. Vårt resultat visar att stöttning och engagemang är två faktorer som hjälper elever vid textsamtal. Eleverna stöttar varandra i textsamtalet genom att de rättar varandra samt bygger på varandras svar. Elevernas engagemang syns då de får göra kopplingar till det egna livet och samtala om frågor utan givna svar. Vår studie kan vara till hjälp för verksamma lärare i deras arbete med textsamtal, och på så sätt ge eleverna goda förutsättningar för ett bra samtal som leder till lärande.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times