Affordable Access

Stikstofwerking dikke fractie gescheiden mest als meststof voor een groenbemester

Authors
  • Dekker, P.H.M.
  • Paauw, J.G.M.
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Toepassen van mest in de akkerbouw is noodzakelijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden en met de mest worden goedkope mineralen toegediend. Dit maakt toepassen van mest in de akkerbouw ook economisch interessant. De belangrijkste toepassing van mest in de akkerbouw is de toepassing van varkensdrijfmest. Het tijdstip van toepassen van drijfmest is en wordt in de wetgeving al meer beperkt. Akkerbouwers op kleigrond staan huiverig tegenover het de toepassing van drijfmest in het voorjaar. Zij vrezen structuurbederf van de grond door de insporing van de zware mestmachine, verlating van het tijdstip van zaaien of poten en daardoor opbrengstverlies van het gewas dat geteeld wordt. Toepassen van mest in augustus op een graanstoppel gecombineerd met de teelt van een groenbemester zou een goed alternatief bieden voor de voorjaarstoepassing. De toepassing in augustus kan weliswaar met drijfmest worden uitgevoerd, maar omdat de dosering aangepast moet worden aan de N-behoefte van de groenbemester is de levering van fosfaat en organische stof dan beperkt. Het is daarom nuttig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de dikke fractie bij toepassing op kleigrond in het najaar. Het doel van dit onderzoek is om akkerbouwers op klei het perspectief te tonen van de toepassing van de dikke fractie uit mestscheidingsprojecten toegepast in augustus gecombineerd met de teelt van een groenbemester om enerzijds aan de stikstofbehoefte van de groenbemester te voldoen en anderzijds de aanvoer van effectieve organische stof op peil te houden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times