Affordable Access

Stikstofanalyses Overijssel : Een uitwerking van vragen van de provincie Overijssel over de stikstofbijdrage vanuit de landbouw

Authors
  • Gies, Edo
  • Kros, Hans
  • van Os, Jaap
  • Voogd, Jan Cees
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De provincie Overijssel heeft Wageningen Environmental Research gevraagd onderzoek te doen naar een aantal relevante aspecten die in de aanpak van stikstof in Overijssel naar voren komen. Daarbij is behoefte aan een kwantitatieve onderbouwing en inzicht. Het gaat hierbij om de volgende aspecten met betrekking tot de ammoniakemissie en -depositie als gevolg van de Overijsselse landbouw: 1. Berekenen van de huidige ammoniakemissie en -depositie uit stal- en opslag uit de landbouw in Overijssel. 2. Doorrekenen van de emissie- en depositieverandering bij invoering van de emissienormen volgens de Brabantse verordening in Overijssel. 3. Inzicht geven in de omvang van de latente ruimte (vergunningen – actuele dieraantallen) in Overijssel en het effect daarvan op de emissie- en depositieverandering. 4. Inschatten van het aantal stoppende veehouderijbedrijven in Overijssel en het effect daarvan op de emissie en depositie en met inzicht in het effect als een deel van deze emissie weer ingezet wordt voor bedrijfsontwikkeling van de blijvers. 5. Inschatten van het effect op de emissie- en depositieverandering bij het opkopen van bedrijven met een hoge stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura2000-gebied in Overijssel

Report this publication

Statistics

Seen <100 times