Affordable Access

Stigmatizacija uporabnikov po odhodu iz psihiatričnega zdravljenja

Authors
  • Černigoj Furlan, Nea
Publication Date
Sep 04, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu sem obravnavala stigmatizacijo uporabnikov po odhodu iz psihiatričnega zdravljenja. Želela sem ugotoviti, kako se uporabnikom spremeni življenje po psihiatričnem zdravljenju. Najprej sem se dotaknila pojma, kaj je duševno zdravje in duševna motnja, nato sem nadaljevala razlago o stigmi in stigmatizaciji. Predstavila sem teme, kot so: predsodki, stereotipi in nalepka. Nadaljevala sem razlago o hospitalizaciji in kakšne so nastale poškodbe zaradi nje. Nato sem predstavila kvalitativno raziskavo, v kateri je bilo vključenih sedem oseb. S pomočjo pol strukturiranega intervjuja ter okvirnih tem sem poizvedovala o intervjuvanih izkušnjah z intervencijo z reševalnim vozilom, z izkušnjami, odnosi ter pridobljeno pomočjo iz ožjega in širšega okolja in institucij. Raziskovala sem, s kakšnimi obremenitvami oziroma z ovirami do boljšega počutja so se soočali. Prav tako sem se dotaknila njihovega materialnega statusa ter perspektivo oziroma pogled na lastno prihodnost. Ugotovila sem, da ima večina intervjuvancev negativno izkušnjo z intervencijo, ki ji sledi neprostovoljna hospitalizacija v psihiatrično bolnišnico.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times